Cơ cấu và tổ chức

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Vốn điều lệ của Công ty: 5.000.000.000 đồng.

2. Tổ chức bộ máy của Công ty

Trên cơ sở chức năng ngành nghề kinh doanh, tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Phú Hải Hoàng được bố trí như sau:

2.1. Lãnh đạo Công ty

Ban lãnh đạo Công ty gồm:

– Ông Trần Hữu Hải: Giám đốc

– Bà Vũ Thị Hương Lan: Phó Giám đốc

2.2. Cơ cấu nhân sự, năng lực chuyên môn

– Nguồn nhân lực của công ty gồm: Đội ngũ Kỹ sư, Cử nhân chính của công ty hợp tác thực hiện các hợp đồng từ năm 2008 đến nay.

– Chức năng: thực hiện các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, san lấp mặt bằng,…

Tổng hợp nhân lực gồm:

– Kỹ sư gồm: 6 người

– Kế toán: 3 người

– Lái máy: 31  người

– Tài xế xe ben: 42  người

 
Designed by GO ON GROUP